Historie

Mei 2014

Na 2 maanden bouwtijd werd een nieuwe tweefasige afvalwaterbehandelingsinstallatie voor lijmspecialist Bostik (Borgholzhausen) in bedrijf genomen.

September 2013

Het bedrijfslaboratorium van Sonderabfallentsorgung und Verwertung GmbH & Co. KG wordt als testlaboratorium geaccrediteerd voor afval- en vaste stoffen, evenals voor bodem- en watermonsters.

Juli 2013

Met een meerderheidsdeelneming van 75 % neemt de Zimmermann-groep deel in Ruppenthal Sonderabfall GmbH in Mühlheim aan de Moezel. Bij de aanwezige tussenopslag voor speciaal afval is de nieuwbouw gepland van een conditioneringsinstallatie.

Juni 2013

De vestiging Liebenau (Neder-Saksen) wordt uit insolventie overgenomen en moet binnen 1,5 jaar worden omgebouwd tot de chemisch-fysische behandelingsinstallatie Zimmermann-Nord. De capaciteit van de installatie: tot 80.000 ton/jaar.

Maart 2013

Zimmermann Transport- und Chemiehandelsgesellschaft mbH & Co. KG krijgt een nieuw mobiel voertuig voor gevaarlijke stoffen voor het inzamelen van kleine afvalhoeveelheden.

September 2012

Jubileumfeest „50 jaar Zimmermann-groep“

Juli 2012

Eberhard Zimmermann GmbH & Co. KG wordt 50 jaar.

Mei 2012

Verhuizing van de laboratoria evenals van de administratie, planning en verkoop naar het nieuwe gebouw aan de Gottlieb-Daimler-Str. 26 in Gütersloh.

Augustus 2011

Modernisering van de tussenopslag voor speciaal afval van onze vestiging in Ladeburg.

Januari 2011

Uitbreiding van conditioneringsinstallatie voor vaste stoffen met nieuwe technologieën.

Oktober 2009

In oktober 2009 werd in onze bedrijfsvestiging Bitterfeld met vergunning van de autoriteiten het station voor het wegpompen van gevaarlijke stoffen voor vloeibare zuur (fluorwaterstoffen-houdend afval) in bedrijf genomen. De installatie heeft een capaciteit van 4m³/uur. Dat betekent dat een containerwisseling incl. alle prestaties 15 minuten duurt.

Juni 2009

Inbedrijfstelling van een chemisch-fysische behandelingsinstallatie in het chemiepark Bitterfeld-Wolfen.

Januari 2008

Inbedrijfstelling van een installatie voor het legen en reinigen van IBC (Intermediate Bulk Container) bij de vestiging Gütersloh.

Februari 2007

Inbedrijfstelling van een nieuwe decanterinstallatie op het terrein van de chemisch-fysische behandelingsinstallatie, als referentie-installatie voor Gea AG, Bochum.

April 2005

De Zimmermann-groep investeert in twee vrachtwagens met de BlueTec-technologie.

Februari 2005

De Zimmermann-groep bouwt en exploiteert een externe behandelingsinstallatie voor emulsiesplijting op het bedrijfsterrein van Bilstein GmbH in Hagen.

Juli 2004

Inbedrijfstelling van de conditioneringsinstallatie voor vaste stoffen voor anorganisch afval.

Juli 2003

De Zimmermann-groep bouwt en exploiteert een verdere externe afvalwaterbehandelingsinstallatie op het fabrieksterrein van Bostik Findley GmbH in Borgholzhausen.

September 1999

De Zimmermann-groep bouwt en exploiteert haar eerste externe behandelingsinstallatie op het fabrieksterrein van Schering AG in Bergkamen.

1997

Eberhard Zimmermann draagt de operationele leiding van zijn bedrijf over aan de volgende generatie. Er ontstaan naast Eberhard Zimmermann GmbH & Co. KG, vier verdere nieuwe maatschappijen onder de paraplu van de Zimmermann-groep.

1996

Inbedrijfstelling van een zandwasinstallatie.

1993/1994

Vergunning voor, en inbedrijfstelling van de nieuwe tussenopslag voor speciaal afval, die beschikt over de modernste en hoogste veiligheidsstandaard.

1991/1992

Officiële stichting van een vestiging in Ladeburg (Saksen-Anhalt).

April 1990

Opening van een vestiging in Schönebeck (Saksen-Anhalt).

1987

Zes jaar later komt het verzoek voor een meer economische tussenopslag met voorbehandeling.

1981

Verdere expansie: een kleine tussenopslag voor vast, pasteus en vloeibaar speciaal afval wordt op het bedrijfsterrein opgezet.

1980

In slechts vier jaar staat de nieuwe installatie en wordt in dat jaar in bedrijf gesteld. Door intensief onderzoek en voortdurende verbetering van de gebruikte technieken garandeert Eberhard Zimmermann GmbH & Co. KG te allen tijde meer te bieden dan de stand der techniek.

1975/1976

Voor de verwijdering van vloeibaar speciaal afval en industrieel afvalwater zijn vaak verre en omslachtige transporten nodig naar externe installaties in Noord-Duitsland. Eberhard Zimmermann bewijst pioniersgeest en doet de eerste proeven ter plaatse met een kleine reinigingsinstallatie voor afvalwater. De goede resultaten zijn richtinggevend en leiden tot de realisatie van een grote reinigingsinstallatie voor industrieel afvalwater.

Maart 1971

Zimmermann GmbH neemt vanwege plaatsgebrek een nieuw bedrijfsterrein met werkplaatsen en vrachtwagenhallen erbij in Gütersloh-Friedrichsdorf en houdt zich vanaf dat tijdstip hoofdzakelijk bezig met de verwijdering van vloeibaar speciaal afval.

1968

De toenemende ecologisering in de politiek en samenleving maken een beslissing op ondernemingsniveau nodig: de echtelieden Zimmermann besluiten zich te concentreren op het gebied van afvalverwijdering.

1965/1966

Eberhard Zimmermann houdt zich voor het eerst bezig met gedachten over afvalverwijdering en schaft het eerste zuigvoertuig en de eerste hogedrukspoelwagen aan.

18. Juni 1962

Het echtpaar Eberhard en Christa Zimmermann richten een transportonderneming op. De zaken lopen vanaf het begin goed. Daarom wordt er een jaar later een bouw- en brandstofhandel bij ingelijfd.