Vestigingen

Zimmermann Transport- und Chemiehandelsges. mbH & Co. KG

De Zimmermann-transport- en chemiehandelsmaatschappij is binnen de Zimmermann-groep verantwoordelijk voor de logistiek.

Daarbij horen met name het transport en de inzameling van vaste en vloeibare schadelijke stoffen. Bovendien worden stort- en stukgoederen van bekende ondernemingen uit de consumenten- en investeringsgoederenindustrie getransporteerd.

 

Met de inzet van speciale voertuigen en speciale containersystemen worden individuele en vooral economische oplossingen geboden.

+

GVE Gesellschaft für Verwertung und Entsorgung GmbH & Co. KG

De GVE exploiteert bij de vestiging Gütersloh een tussenopslag voor speciaal afval met behandelingsinstallatie en tankopslag.

 

De tussenopslag betreffende speciaal afval voor brandbare schadelijke stoffen is sinds 1994 in bedrijf en wordt steeds aangepast aan nieuwe wettelijke richtlijnen. Deze beschikt over een oppervlak van 2250m² met 700 ton opslagcapaciteit, evenals over 106m³ tankvolume.

+

Zimmermann Sonderabfallentsorgung und Verwertung GmbH & Co. KG

De Zimmermann verwijdering en verwerking van speciaal afval exploiteert bij de vestiging Gütersloh twee installaties, evenals eigen laboratoria, die zowel de kwaliteitsgarantie als de ontwikkeling van nieuwe behandelingsmethoden dienen ter verbetering van de waterkwaliteit.

 

In de in 1980 zelf ontwikkelde chemisch-fysische behandelingsinstallatie verwijderen wij op milieuverantwoorde wijze niet-brandbare, waterachtige stoffen. Het ontstane water kan via gemeentelijke zuiveringsinstallaties weer in het natuurlijke circuit teruggeleid worden.

+

Zimmermann Sonderabfallentsorgung GmbH & Co. KG

 

Zimmermann Sonderabfallentsorgung GmbH & Co. KG in Grenzach is contactpartner voor ondernemingen in Baden-Württemberg, die in de veelvoudige dienstverleningen van de Zimmermann-groep zijn geïnteresseerd.

+

Zimmermann Entsorgung

GmbH & Co. KG

 

In de zelf ontwikkelde chemisch-fysische behandelingsinstallatie bij de vestiging Bitterfeld-Wolfen verwijderen wij op milieuverantwoorde wijze niet-brandbare, waterachtige stoffen. Het ontstane water kan via gemeentelijke zuiveringsinstallaties weer worden teruggevoerd in het natuurlijke circuit. De bij de behandeling ontstane vaste stof wordt – al naar de samenstelling ervan – naar speciale vuilstortplaatsen (bijv. stortplaatsen voor speciaal afval), verwerkingsinstallaties of naar onze eigen conditioneringsinstallatie voor vaste stof afgevoerd. Bij de vestiging Ladeburg exploiteren wij bovendien een tussenopslag voor speciaal afval met behandelingsinstallatie.

+

Zimmermann Entsorgung West GmbH

 

Zimmermann Entsorgung West GmbH hoort sinds juli 2013 tot de ondernemingsgroep Zimmermann en exploiteert bij haar vestiging Mülheim aan de Moezel een tussenopslag voor speciaal afval.

 

Met een opslagcapaciteit van 700 ton, een tankvolume van meer dan 180 kubieke meter en onze installaties in Gütersloh, Bitterfeld, Gommern en Liebenau (LINK) zijn wij in staat vrijwel elk speciaal afval op te nemen en af te voeren naar een verwerking/opruiming volgens de voorschriften.

+

Zimmermann Sonderabfallentsorgung Nord GmbH & Co. KG

 

Zimmermann Sonderabfallentsorgung Nord GmbH & Co. KG exploiteert bij de vestiging Liebenau een chemisch-fysische behandelingsinstallatie. Hier worden niet-brandbare, waterachtige stoffen op milieuverantwoorde wijze verwijderd. Het ontstane water kan via een zuiveringsinstallatie weer in het natuurlijke circuit worden teruggeleid. De bij de behandeling ontstane vaste stof wordt – al naar de samenstelling ervan – afgevoerd naar speciale vuilstortplaatsen, verwerkingsinstallaties, dan wel naar onze eigen conditioneringsinstallatie voor vaste stoffen in Gütersloh. De kwaliteitscontroles van het inkomende en uitgaande afval worden steeds door het eigen daarvoor opgezette laboratorium uitgevoerd.

+

Zimmermann Waste Treatment B.V.

 

Zimmermann Waste Treatment B.V. exploiteert bij de vestiging Beuningen een tussenopslag voor speciaal afval met een goedgekeurde capaciteit van 20.000 ton.

+

Zimmermann Recycling

International B.V.

 

Zimmermann Recycling International B.V. is de eerste contactpartner voor ondernemingen in het buitenland, die geïnteresseerd zijn in de prestaties van de Zimmermann-groep.

+