Gommern, OT Ladeburg

Zimmermann Entsorgung GmbH & Co. KG

(Afvalverwijdering)

Directeur: Andreas Schulze

Friedensstr. 19
39279 Gommern, OT Ladeburg

Tel.: 039241 932-0
Fax: 039241 932-20
E-mail: infozimmermann-gruppe.de

 

In de zelf ontwikkelde chemisch-fysische behandelingsinstallatie bij de vestiging Bitterfeld-Wolfen verwijderen wij op milieuverantwoorde wijze niet-brandbare, waterachtige stoffen. Het ontstane water kan via gemeentelijke zuiveringsinstallaties weer worden teruggevoerd in het natuurlijke circuit. De bij de behandeling ontstane vaste stof wordt – al naar de samenstelling ervan – naar speciale vuilstortplaatsen (bijv. stortplaatsen voor speciaal afval), verwerkingsinstallaties of naar onze eigen conditioneringsinstallatie voor vaste stof afgevoerd. Bij de vestiging Ladeburg exploiteren wij bovendien een tussenopslag voor speciaal afval met behandelingsinstallatie.