Liebenau

Zimmermann Sonderabfallentsorgung Nord GmbH & Co. KG

(verwijdering speciaal afval)

Directeur: David Zimmermann

Am Recyclingpark 12
31618 Liebenau

Tel.: 05023 98301-0
Fax: 05023 98301-23
E-mail: infozimmermann-gruppe.de

 

Zimmermann Sonderabfallentsorgung Nord GmbH & Co. KG exploiteert bij de vestiging Liebenau een chemisch-fysische behandelingsinstallatie. Hier worden niet-brandbare, waterachtige stoffen op milieuverantwoorde wijze verwijderd. Het ontstane water kan via een zuiveringsinstallatie weer in het natuurlijke circuit worden teruggeleid. De bij de behandeling ontstane vaste stof wordt – al naar de samenstelling ervan – afgevoerd naar speciale vuilstortplaatsen, verwerkingsinstallaties, dan wel naar onze eigen conditioneringsinstallatie voor vaste stoffen in Gütersloh. De kwaliteitscontroles van het inkomende en uitgaande afval worden steeds door het eigen daarvoor opgezette laboratorium uitgevoerd.