Analysemethode voor het milieu

Hier wordt geanalyseerd. En wel routinematig.

De wettelijke eisen bij de milieuverantwoorde omgang met bepaalde stoffen zoals bij afvalverwijdering, verwerking en opslag, zijn hoog. Om of safe te spelen, bieden wij u als geaccrediteerd, modern uitgerust testlaboratorium onze diensten aan. Het binnen het laboratorium bestaande systeem van kwaliteitsbeheer conform DIN EN ISO / IEC 17025 garandeert een gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze aangeboden diensten.

Wij analyseren uw afval, vaste stoffen, bodem- en watermonsters. Door de nauwe vervlechting met de in eigen huis aanwezige afvalverwijderingsinstallaties, wordt u bij ons met betrekking tot afvalverwijdering, -verwerking en sanering goed geadviseerd.

 

Het Zimmermann-testlaboratorium werd in 1980 opgezet. Eerst diende het voor het eigen toezicht op en de controle van bij de verwijdering van vloeibaar, speciaal afval en van industrieel afvalwater. Met de uitbreiding van ons prestatiespectrum evenals de toenemende wettelijke eisen betreffende controle- en toezichtfuncties, groeide de apparaat-technische uitrusting en competentie van het testlaboratorium.