Laboratoriumcompetentie

… in de monsterneming

Het nemen van monstermateriaal volgens de voorschriften is belangrijk voor de betrouwbaarheid van een analyse. Wordt deze ondeskundig gedaan, dan kan dit voor meer dan 100% effect hebben op het meetresultaat. Bovendien vereisen diverse wettelijke reglementen, bijv. de verordening betreffende de vuilstortplaats, dat het nemen van monsters gebeurt door personen met het vereiste bewijs van deskundigheid. Ons geschoold personeel beschikt over kennis met betrekking tot het nemen van monsters van vaste, gestort afval (LAGA PN98) en afvalwater (DIN 38402-11).

… in de analysemethode:

Het testlaboratorium beschikt onder anderen een ICP-OES-spectrometer, evenals een RFA-spectrometer voor snelle, betrouwbare en kostenvoordelige multi-element-analyse van vaste en vloeibare monsters. Routinematig worden in ons laboratorium declaratieanalyses gedaan volgens genormeerde methoden, van allerlei afval voor de classificatie van boven- en ondergrondse vuilstortplaatsen resp. afvalverwijdering in verbrandingsinstallaties. Voorts voeren wij controlemetingen uit volgens de afvalwaterverordening. 

Monstername

Het nemen van monstermateriaal volgens de voorschriften is belangrijk voor de betrouwbaarheid van een analyse. Wordt deze ondeskundig gedaan, dan kan dit voor meer dan 100% effect hebben op het meetresultaat. Bovendien vereisen diverse wettelijke reglementen, bijv. de verordening betreffende de vuilstortplaats, dat het nemen van monsters gebeurt door personen met het vereiste bewijs van deskundigheid. Ons geschoold personeel beschikt over kennis met betrekking tot het nemen van monsters van vast, gestort afval (LAGA PN98) en afvalwater (DIN 38402-11).

Analysemethode

Het testlaboratorium beschikt onder andere over een ICP-OES-spectrometer, evenals een RFA-spectrometer voor snelle, betrouwbare en kostenvoordelige multi-element-analyse van vaste en vloeibare monsters. Routinematig worden in ons laboratorium volgens genormeerde methoden declaratieanalyses gedaan, van allerlei afval voor de classificatie van boven- en ondergrondse vuilstortplaatsen resp. afvalverwijdering in verbrandingsinstallaties. Voorts voeren wij controlemetingen uit volgens de afvalwaterverordening.

Monsterneming

Het nemen van monstermateriaal volgens de voorschriften is belangrijk voor de betrouwbaarheid van een analyse. Wordt deze ondeskundig gedaan, dan kan dit voor meer dan 100% effect hebben op het meetresultaat. Bovendien vereisen diverse wettelijke reglementen, bijv. de verordening betreffende de vuilstortplaats, dat het nemen van monsters gebeurt door personen met het vereiste bewijs van deskundigheid. Ons geschoold personeel beschikt over kennis met betrekking tot het nemen van monsters van vaste, gestort afval (LAGA PN98) en afvalwater (DIN 38402-11).

Analysemethode

Het testlaboratorium beschikt onder anderen een ICP-OES-spectrometer, evenals een RFA-spectrometer voor snelle, betrouwbare en kostenvoordelige multi-element-analyse van vaste en vloeibare monsters. Routinematig worden in ons laboratorium declaratieanalyses gedaan volgens genormeerde methoden, van allerlei afval voor de classificatie van boven- en ondergrondse vuilstortplaatsen resp. afvalverwijdering in verbrandingsinstallaties. Voorts voeren wij controlemetingen uit volgens de afvalwaterverordening.