Informatie

Uw documentatieplicht in het overzicht

eANV is de afkorting voor „elektronische afvalbewijsmethode“. Daarmee wordt de verwijdering van gevaarlijk afval gedocumenteerd en gecontroleerd. De tot nu toe in papiervorm opgestelde en van eigenhandige ondertekening voorziene bewijsdocumenten moeten sinds 1 april 2010 digitaal worden opgesteld en alle aan de bij de afvalverwijderingsoperatie deelnemende partijen worden doorgegeven. Een gekwalificeerde elektronische handtekening vervangt de tot nu toe gebruikelijke handtekening.

Wij nemen voor onze klanten als voorheen het opstellen ven de documenten over. Ter ondersteuning van uw documentatieplicht werken wij met een daarop afgestemde online software. Heeft u overeenkomstige opdrachten, log in – na de registratie bij de eerste keer – via het eANV-venster in het aanmeldingsgedeelte van de online-software.

Heeft u daarover verdere vragen? Bel ons dan gewoon:
+49 5241 6006-0.